Konzultace

V klasickém zpěvu je základ práce s hlasem a dechem prověřený staletími. Metody posazení hlasu, vyrovnání vokálů a perfektní práce s dechem jsou vhodné jak pro začátečníky tak i pokročilé. Techniky a intepretace všech hudebních žánrů (opera, jazz, rock, pop, muzikál, a další) navazují na základní zvládnutí toho úžasného nástroje, který každý ve svém hrdle nosíme. Naučíte se pracovat se svým hlasem, přirozeně vyrovnávat vokály a perfektně spolupracovat s vlastním dechem.

Výuka zpěvu

Připravuji na konkurzy do divadel, přijímací zkoušky na konzervatoře a vysoké školy a různé pěvecké soutěže.

Hlasové konzultace

pomáhají rozvíjet posazení hlasu a práci s dechem. Výsledkem je schopnost plně ovládat svůj hlasový projev a bez námahy zvládnout nadměrné zatížení hlasivek například při moderování, vedení jednání či workshopů, apod.

zaci

Ukázky žáků

Katka Heidinová

Lucie Obstová

Lucie Müllerová

Pětiklíč

Erika Dobešová

Mgr. & MgA. Jaroslava Maxová

Operní pěvkyně a pedagožka se věnuje výuce zpěvu se základy dechových a vokálních cvičení a také hlasovým konzultacím s cílem správně posadit hlas řečníkům.