HD BACKGROUND VIDEOS

Operní pěvkyně a pedagožka Mgr. & MgA. Jaroslava Maxová se věnuje výuce zpěvu se základy dechových a vokálních cvičení a také hlasovým konzultacím s cílem správně posadit hlas řečníkům.

Jaroslava Maxová absolvovala v roce 1980 Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého – obor ČJ a HV. Od roku 1980 do roku 1984 studovala Vysokou školu múzických umění v Bratislavě. Vystupovala ve Slovenském národním divadle již v době svých studií na VŠMU, po absolutoriu v r. 1986 zde přijala angažmá, více v biografii . . .